patent

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

patent, tidligere åbent brev fra den regerende fyrste, dvs. en offentlig kundgørelse. I nutiden benyttes ordet om et officielt dokument, der giver retsbeskyttet monopol til en opfindelse. Patenter (eller patentbreve) med virkning for Danmark udstedes enten af Patentdirektoratet eller af Den Europæiske Patentorganisation, EPO. De skal navnlig indeholde de såkaldte patentkrav og en nøje beskrivelse af opfindelsen, patentbeskrivelsen.

Patentbeskrivelsen

Patentbeskrivelsen er den beskrivelse af en opfindelse, der skal forefindes i et patent. If. Patentloven skal patentbeskrivelsen være så nøjagtig og fuldstændig, at en sagkyndig på basis heraf er i stand til at anvende opfindelsen. En groft mangelfuld beskrivelse medfører patentets ugyldighed.

Ordet patent kommer via fr. patente fra lat. patens 'åben', opr. fork. af littera patens 'åbent brev'.

Patentkrav

Patentkrav er den del af patentet, der angiver, hvad der søges beskyttelse for, dvs. en meget præcis angivelse af opfindelsens centrale principper. Patentkravene er if. Patentloven bestemmende for patentbeskyttelsens omfang, men vejledning til forståelse af patentkravene kan hentes fra patentbeskrivelsen. I nutidig praksis søger man ved en helhedsfortolkning af patentet at udmåle en effektiv retsbeskyttelse.

Patentret

Patentret er den eneret til en opfindelse, der efter ansøgning kan opnås ved at få udstedt et patent. Patentretten er således en del af opfinderretten. Patentret har været kendt i Europa siden senmiddelalderen ... Læs mere om patentret.

Patent på liv

I 1990'erne blev spørgsmålet om patent på liv et væsentligt emne i den bioetiske debat. Bioteknologien har gjort det muligt at producere nye, økonomisk betydningsfulde organismer i industriel målestok: dels naturligt forekommende organismer, dels organismer, der er mere eller mindre ændrede ved genteknologiske indgreb ... Læs mere om patent på liv.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
22/03/2013
MHansen
18/03/2013
Redaktionen
10/08/2011
Oprindelig forfatter
MKok
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki