Haagkonventionerne om International Privatret

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Haagkonventionerne om International Privatret, konventioner, der udarbejdes af Haagerkonferencen for International Privatret; Haagerkonferencen er en international organisation med sæde i Haag, som blev stiftet i 1893 med det formål at skabe ensartede retsregler om international privat- og procesret. Konferencen har 65 medlemsstater (2006).

Siden 1954 har Haagerkonferencen udarbejdet 36 konventioner, hvoraf Danmark har tilsluttet sig 11. De fleste konventioner angår civilprocessuelle spørgsmål såsom international forkyndelse, bevisoptagelse og retshjælp samt familie- og arveretlige spørgsmål, herunder form for testamenter, anerkendelse af skilsmissedomme, fuldbyrdelse af underholdsbidrag, børnebortførelse og beskyttelse af voksne og børn. Hertil kommer en række konventioner på handelsrettens område, fx om løsørekøb og værnetingsaftaler.

Se også international privatret og international procesret.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/06/2012
Oprindelige forfattere
APhi
30/01/2009
Arnt
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki