revselsesret

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

revselsesret, ret til at tugte, dvs. opdrage og straffe, undergivne, fx familiemedlemmer, tjenestefolk og institutionsanbragte.

I Christian 5.s Danske Lov 6-5-5, 6-5-6 og 6-9-4 var der bestemmelser om husbondens og hans hustrus revselsesret over for børn og tyende, mens loven afskaffede husbondens ret til at revse hustruen. I Folkeskoleloven fra 1814 blev det desuden forbudt lærerne at give eleverne lussinger. Reglerne i Danske Lov om revselsesret blev ophævet ved Straffeloven af 1866, men det var ikke hermed meningen at ophæve revselsesretten.

Medhjælperloven fra 1921 ophævede retten til at revse tyende, men først i 1951 blev legemlig afstraffelse ophævet i de københavnske kommuneskoler, og med "spanskrørscirkulæret" i 1967 afskaffedes klø generelt i skolevæsenet. Samme år blev det forbudt at afstraffe klienter i døgninstitutioner for børn og unge.

I perioden fra 1979 til 1987 afskaffede de øvrige nordiske lande de sidste rester af forældres ret til at revse deres børn. I Danmark blev der i 1985 indsat en bestemmelse i Myndighedsloven om, at forældremyndighedens indehaver har pligt til at "beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling", men først i 1997 ophævedes den sidste rest af den revselsesret, som tidligere tilkom indehavere af forældremyndighed over for deres børn.

Se også legemsstraf.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
MHansen
16/02/2013
Redaktionen
19/12/2011
Haumann
16/12/2011
Oprindelig forfatter
JoernV
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki