kreditkøb

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kreditkøb, køb af løsøre på en sådan måde, at en køber får hel eller delvis henstand med købesummens betaling. Nærmere regler om kreditkøb findes i Kreditaftaleloven, som under kreditkøbsbegrebet inddrager køb, hvor købesummen helt eller delvis dækkes ved lån, der er ydet af tredjemand efter aftale med sælgeren. Der tales i så fald om et oprindeligt trepartsforhold; det ses fx, hvis købet finansieres af et finansieringsselskab, som sælgeren har formidlet kontakten til, eller af en særlig kontoorganisation, som sælgeren er medlem af. Loven sikrer i sådanne køb forbrugerne, at de kan gøre indsigelser og pengekrav gældende mod såvel sælgeren som långiveren. Det kan fx blive aktuelt, hvis forbrugeren som følge af mangler ved det solgte kræver købesummen eller en del heraf tilbagebetalt.

Andre eksempler på kreditkøb er køb på konto hos sælgeren selv og køb med ejendomsforbehold.

Kreditaftaleloven regulerer kreditkøb både i og uden for forbrugerforhold, men køberbeskyttelsen er videstgående i forbrugerkøb. Kreditaftaleloven afløste i 1991 Kreditkøbsloven og gennemførte samtidig EF-direktivet om forbrugerkredit i dansk ret. Loven finder derfor inden for forbrugerområdet også anvendelse på andre kreditaftaler end kreditkøb. En kreditgiver er ifølge loven pålagt en vidtgående pligt til at oplyse forbrugerne om kreditomkostninger og -vilkår. Loven indeholder endvidere en række regler til beskyttelse af køberne, hvis de misligholder aftalen. Beskyttelsen er særlig vidtgående i køb med ejendomsforbehold.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
LPK
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki