politirapport

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

politirapport, politiets referater af de forklaringer, der afgives under afhøringer hos politiet, og notater om oplysninger, der er indhentet til brug for efterforskningen, herunder fx beskrivelse af et gerningssted. Den, som afhøres af politiet, skal have mulighed for at gøre sig bekendt med gengivelsen af forklaringen; den afhørte har ikke pligt til at underskrive rapporten. Politirapporter er politiets arbejdsmateriale. Vidner, der er afhørt til politirapport, skal afgive forklaring under retssagen, hvis deres forklaring skal anvendes som bevis, og politirapporter må efter Retsplejeloven ikke oplæses i retten, medmindre retten undtagelsesvis tillader det. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i flere afgørelser givet udtryk for, at det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at dømme en tiltalt alene på grundlag af indholdet af politirapporter. Dette skyldes, at den tiltaltes forsvarer ikke har haft lejlighed til at stille spørgsmål til de vidner, der afhøres til politirapport. Politiet udleverer politirapporterne til forsvareren, der har krav på at blive gjort bekendt med alt det materiale, som politiet har tilvejebragt. Forsvareren kan som hovedregel gøre den sigtede eller tiltalte bekendt med indholdet af politirapporterne.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelig forfatter
Smith
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki