stævning

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

stævning, formel indkaldelse til at møde i retten. I borgerlige retssager er stævningen til sagsøgte tillige sagens første processkrift. Stævning i en borgerlig sag skal efter Retsplejeloven bl.a. indeholde oplysninger om parternes navne, sagsøgers påstand, dvs. det krav, som sagsøger retter mod sagsøgte, en udførlig fremstilling af de faktiske omstændigheder, som påstanden støttes på, og de dokumenter og andre beviser, som sagsøger vil påberåbe sig. Hvis stævningen ikke indeholder disse oplysninger og derfor er uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, kan retten afvise sagen. Se også civilproces.

Stævningsmand

er en person, som retten beskikker til at foretage forkyndelse af stævninger, anklageskrifter, vidneindkaldelser og andre indkaldelser til retsmøder. I straffesager kan polititjenestemænd foretage forkyndelse uden særlig beskikkelse.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
BAFr
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki