umiddelbar fogedforretning

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

umiddelbar fogedforretning, gennemførelse med fogedens bistand af besiddelseskrav vedrørende fast ejendom og løsøre samt håndhævelse af forældremyndighed, uden at der foreligger et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, fx en dom eller et forlig. Gennemførelse af en umiddelbar fogedforretning kræver som udgangspunkt, at besiddelseskravet kan godtgøres eller sandsynliggøres ved dokumentbevis eller partsforklaring. Fogedretten kan dog undtagelsesvis tillade anden bevisførelse. Hvis kravets berettigelse kan sandsynliggøres, og fogedretten finder det betænkeligt at nægte at gennemføre fogedforretningen, kan den gennemføres mod sikkerhedsstillelse fra den berettigede. Sikkerhedsstillelsen frigives, hvis den forpligtede ikke appellerer fogedforretningen eller inden tre måneder anlægger retssag mod den berettigede.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
JLu
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki