de facto-flygtning

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

de facto-flygtning, (af lat. de facto 'ud fra, på grundlag af (foreliggende) kendsgerninger'), person, der ikke opfylder betingelserne i FNs Flygtningekonvention, men hvis forhold er sådan, at andre lignende eller tungtvejende grunde tilsiger, at vedkommende ikke bør sendes tilbage til sit hjemland. De facto-status er administrativt blevet tildelt siden midten af 1960'erne for at beskytte mennesker, der var rejst ud fra kommunistiske lande og ved hjemvenden risikerede en uforholdsmæssig hård straf for forsinket hjemkomst eller ulovlig udrejse. I 1980'erne og 1990'erne blev især krigsmodstandere, forfulgte homoseksuelle og visse grupper på flugt fra borgerkrige anerkendt som de facto-flygtninge. De facto-flygtningestatus blev lovfæstet i 1983 og gav i Danmark stort set samme retsstilling som den, der tildeles konventionsflygtninge.

I forbindelse med ændringer i Udlændingeloven i 2002 blev de facto-flygtningestatus ophævet i Danmark. Folketinget vedtog at erstatte de facto-flygtningebegrebet med beskyttelsesstatus (B-status). B-status omfatter flygtninge, der risikerer dødsstraf, tortur o.lign. i deres hjemland, men som ikke omfattes af flygtningebegrebet i FNs flygtningekonvention. Se også flygtninge.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
15/07/2009
Oprindelig forfatter
MKjae
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki