emigrant

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

emigrant, (af fr. émigrant, af émigrer 'udvandre', lat. emigrare), udvandrer, person, som rejser fra sin hjemstat med henblik på at slå sig ned i udlandet. Betegnelsen emigration benyttes som oftest om frivillig udrejse, men kan også være påtvungen, fx tvunget eksil eller flugt af politiske årsager. En stats borgeres ret til frit at bevæge sig ind og ud af hjemlandet har været et velkendt forfatningsretligt princip siden det engelske Magna Charta af 1215. Også Frankrigs forfatning af 1791 proklamerede retten for enhver til at forlade landet.

Folkerettens fædre, herunder Hugo Grotius, anså retten til at emigrere for en naturret. I dag indgår emigrationsretten som en menneskerettighed i flere af FNs konventioner, bl.a. konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination fra 1965 og konventionen om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966. Ifølge art. 12 i sidstnævnte "skal enhver have ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget". I konventionen er opregnet de få indskrænkninger, som kan gøres i retten til at emigrere; de skal være fastsat ved lov og være forenelige med de rettigheder, som konventionen anerkender.

Som folkeretligt udgangspunkt er emigration for en stats egne borgere statens interne anliggende, medmindre der består særlige traktatmæssige forpligtelser. Med hensyn til udlændinge antages det, at opholdsstaten ikke kan forbyde de pågældende at rejse ud af landet, når de har opfyldt deres lokale forpligtelser, specielt udstået skyldig straf. Se vandringer.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/01/2009
Oprindelig forfatter
ArSki
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki