• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

sikkerhedstransport

Oprindelige forfattere DiLeg og HHVag Seneste forfatter Redaktionen

sikkerhedstransport, kreditors overdragelse af sin fordring på debitor som sikkerhedsstillelse for krav mod overdrageren/kreditor, fx i forbindelse med entrepriser, når en entreprenør overdrager sit krav på entreprisesummen til sin bank eller andre.