A-pressen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

A-pressen, aviser udgivet af aktieselskabet A-Pressen - Fagbevægelsens Presse (indtil 1972 Den Socialdemokratiske Presse i Danmark).

A-pressen blev grundlagt af en række københavnske fagforeninger, der fra 1876 til 1960 udgjorde "de som ejere og udgivere af dagbladet Social-Demokraten kontraherende foreninger". Indskyderkredsen forblev snæver og var hovedsagelig begrænset til de faglærte forbund i København.

Efter oprettelsen af datterblade i provinsen var lokale bladudvalg og Socialdemokratiet dog repræsenteret i den kontrolkomité, der centralt dirigerede A-pressen. I 1960 overgik A-pressen til A/S Den Socialdemokratiske Presse. Fagbevægelsen har siden 1942 bidraget afgørende til avisdriften gennem medlemsbidrag via LO.

A-pressens formål var at udgive dagblade, der var talerør for Socialdemokratiet; de vigtigste var Social-Demokraten (fra 1959 Aktuelt) i København og Demokraten i Aarhus. Dertil kom et vidtforgrenet net af lokale dagblade. I perioden 1960-75 halveredes A-pressens oplag, og en relancering af Aktuelt som Det fri Aktuelt i 1987 rettede ikke afgørende op på udviklingen.

I 1994 lukkede A-pressen de sidste tilbageværende provinsdagblade (Bornholmeren og Ny Dag), samtidig med at LO overflyttede medieaktiviteterne til især nyhedstjenester og elektroniske medier. I 2001 lukkede også Aktuelt.

Selskabet A-pressen fortsatte de øvrige medieaktiviteter med især de internetbaserede nyhedstjenester Nyhedsbureauet Newspaq og MediaWatch og købte 30% af aktierne i gratisdagbladet metroXpress ved dettes start i 2001; efter den selskabsmæssige fusion mellem metroXpress og 24timer i 2008 ejede A-pressen 24,5%, indtil de to blade i 2012 blev overtaget af den schweiziske mediekoncern Tamedia.

Se også partipresse.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
22/04/2013
PKN
04/04/2013
Redaktionen
26/07/2009
Ekspert
JDS
Oprindelige forfattere
JDS
29/01/2009
Lund
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki