relikvier

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

relikvier, rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande. Ærefrygt for relikvier findes i mange religioner; i den katolske kirke og i de ortodokse kirker har relikvier siden oldkirken spillet en vigtig rolle i liturgi og fromhedsliv.

Tankegangen har rod i forestillingen om, at et helligt menneskes åndelige kraft kan fastholdes i dets fysiske rester, i dets ejendele eller i genstande, der har forvoldt dets død. Efter døden søges den hellige person på denne måde bevaret i de levendes fællesskab. Ærefrygten for relikvier har bibelsk rod (2.Kong. 13,21; Matth. 9,20 f.; Ap.G. 19,12).

I 1500-t. tog Reformationen udtrykkelig afstand fra såvel helgener som relikvier, der derfor ingen plads har i de protestantiske kirker.

Ordet relikvie kommer af lat. reliquiae (pl.) efterladenskaber, rester, af relinquere efterlade, re- + linquere forlade, rejse bort fra, lade ligge.

Som eksempler på relikvier inden for buddhismen kan nævnes det bo-træ, hvorunder Buddha fik oplysningen; stiklinger fra dette træ blev anbragt ved de tidlige templer. En stupa eller pagode er et relikviegemme, et relikvarium, hvis konstruktion symboliserer Buddhas frelsesvej. I Kandy, Sri Lanka, opbevares ifølge traditionen Buddhas tand i Dalada Maligawa, Tandens Tempel, der årligt besøges af millioner af pilgrimme.

I islam tages der som i protestantisk kristendom afstand fra relikviedyrkelse; relikvier opfattes som afgudsdyrkelse. Men i de folkelige former af islam er relikvier udbredte, ikke mindst knyttet til hellige personers grave; valfarter til disse grave skaber kontakt med helgenernes baraka 'velsignelse'. I et forsøg på at komme relikviekult til livs under valfarten til Mekka har myndighederne fx moderniseret dele af helligdomsområdet, så selve de gamle bygninger ikke skal føre til relikviekult.

Selv i erklæret ateistiske lande findes relikviekulter, fx i den sovjetiske kult omkring Lenins og Stalins mausoleer og i den kinesiske kult omkring Maos mausoleum.

Se også civilreligion.

Læs også om relikvier i Symbolleksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
Marie-Louise Hammer
15/11/2010
Redaktionen
15/11/2010
Oprindelige forfattere
FSte
01/02/2009
SO-J
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki