toregimentelæren

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

toregimentelæren, luthersk lære, der med sin dualisme har rødder hos Paulus, i nytestamentlig apokalyptik og hos Augustin.

Med sin lære om de to regimenter skelnede Martin Luther mellem det verdslige og det åndelige styre (regimente), som Gud tager i brug for at bekæmpe det onde og oprette, respektive genoprette sit rige. Det verdslige regimente omfatter menneskelivets grundordninger (stat, folk, familie, kald og stand osv.); Gud hersker i dette regimente ved loven for at beskytte disse grundlæggende ordninger. Det åndelige regimente omfatter derimod alt, hvad der tjener til forløsning og forsoning af mennesket og verden. Dette sker vha. evangeliet og dets forjættelse af syndernes forladelse og nådens tilsigelse. Se også lov (lov og evangelium).

Såvel Paulus (jf. Rom. 13,1-7) som Luther er i tidens løb blevet kritiseret for deres accepterende forhold til verdslige myndigheder.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Ekspert
TeHa
Oprindelig forfatter
PN-H
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki