gudelige vækkelser

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

gudelige vækkelser, gudelige forsamlinger, religiøs uro blandt lægfolk i Danmark ca. 1790-1840. Denne vækkelsesbevægelse bredte sig særlig blandt Øernes almue, men fandtes også i Jylland (bl.a. de stærke jyder). De vakte var fortalere for et individuelt gudsforhold, men hentede deres styrke i en traditionsbunden bibelfundamentalisme med rod i pietistisk og herrnhutisk vækkelsesreligiøsitet. De kritiserede præsterne for at være Djævelens mænd og afholdt egne religiøse møder (konventikler) med omrejsende lægmandsprædikanter, bl.a. Peter Larsen Skræppenborg. Nogle tog deres børn ud af skolen og varetog undervisningen selv. 

Vækkelserne skabte konflikt, og prædikanter og arrangører blev visse steder idømt bøder eller fængsel efter langvarige retssager. De vakte samlede underskrifter for retten til løsning af sognebånd (1834), for genindførelse af Erik Pontoppidans pietistiske lærebog (1835) og imod ritualændringer (1839). Herved fik lokale vækkelsesgrupper kontakt med hinanden og fremstod med en for almuen usædvanlig stærk politisk vilje.

Vækkelserne kan ses som del af den uro, der førte til enevældens fald 1848, og fik betydning for grundtvigianisme, Indre Mission og baptisme senere i 1800-t. Lignende bevægelser fandtes i store dele af den protestantiske verden.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
19/04/2013
Marie-Louise Hammer
18/04/2013
Redaktionen
30/01/2009
Oprindelig forfatter
HaSa
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki