Hovedstadsrådet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Hovedstadsrådet, administrativt organ for Hovedstadsregionen, etableret ved lov i 1974 med den opgave at forestå regionplanlægning, kollektiv lokaltrafik, miljøbeskyttelse samt overordnet sygehusplanlægning for regionen; nedlagt 1.1.1990.

Hovedstadsrådets 37 medlemmer var indirekte valgt og fordeltes mellem de politiske partier på grundlag af resultatet af de amtskommunale og kommunale valg i amtskommunerne København, Frederiksborg og Roskilde og i kommunerne København og Frederiksberg.

I 1985 fratoges Hovedstadsrådet ansvaret for sygehusplanlægningen, i 1988 overførtes opgaver vedrørende spildevand og miljø til amterne, og året efter blev rådet nedlagt. Heller ikke hovedstadens region- og trafikplanlægning blev herefter varetaget af et samordningsorgan.

Planlægning og drift af hovedstadsregionens kollektive persontrafik blev siden og frem til 2007 varetaget af Hovedstadsområdets Trafikselskab, HT, (se trafikselskaber) i samarbejde med DSB. Opgaver vedrørende hovedstadsregionens planlægning og koordinering af erhvervsudvikling, turisme og kultur blev 2000-06 varetaget af Hovedstadens Udviklingsråd.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
13/11/2014
Ekspert
TheMaze
Oprindelig forfatter
BuNi
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki