Rusland - politiske partier

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Det postsovjetiske Ruslands politiske landskab er bestemt af to historiske faktorer: på den ene side det generelle forbud mod politiske organisationer i det zaristiske Rusland (ophævet 1907), på den anden det politiske monopol, som Det Kommunistiske Parti havde i Sovjetunionen.

På den baggrund opstod i perestrojka-tiden i slutningen af 1980'erne en demokratisk bevægelse, der havde basis i parti- og dissidentkredse og først og fremmest var rettet mod det kommunistiske magtmonopol.

I spændingsfeltet mellem disse to yderpoler opstod i 1990'erne en række politiske partier og bevægelser. Karakteristisk for dem er, at de primært opstod som grupper omkring enkeltpersoner i forbindelse med parlaments- og præsidentvalg; de manglede derfor politisk organisation og forankring i det samfundsmæssige liv.

Blandt de mere varige partidannelser var: Ruslands Kommunistiske Parti, der har stået for en nationalistisk politik vendt mod reformer, Rusland Er Vort Hjem, som er et konservativt reformparti, og Jabloko, der står for en socialliberal politik. Det nationalistiske og personcentrerede Liberal-demokratiske Parti, ledet af Vladimir Zjirinovskij, er vanskeligt at placere i det russiske politiske spektrum.

I 2007 eksisterede Rusland Er Vort Hjem ikke mere, men de tre øvrige partier stillede op til Dumavalget i december, hvor Jabloko ikke klarede spærregrænsen på 7%. Kommunistpartiet betragter sig stadig som arvtager til Sovjetunionens Kommunistiske Parti. Det har afdelinger i alle landets regioner og 547.000 medlemmer.

Det Liberal-demokratiske Parti er blevet det russiske populistiske protestparti par excellence og står i opposition til alle magthaverne. Partiet har afdelinger i alle regionerne og over 500.000 medlemmer. Jabloko har ikke ændret politik, men står svagt blandt partierne i opposition, som ikke har formået at forene sig.

Her er det navnlig trængt af Unionen af Højrekræfter, der præsenterer sig som en konsekvent forsvarer af liberale principper i politik og økonomi, men ikke blev repræsenteret i Dumaen ved valget. Det har 60.000 medlemmer og er repræsenteret i alle regionerne.

Det største parti er det højrecentristiske Forenet Rusland, som den tidligere præsident Putin støtter. Det blev dannet i 2001 ved en sammenlægning af partierne Enhed og Fædrelandet og har nu 1,6 mio. medlemmer fordelt på alle regionerne.

Partiets program hedder "Putins plan"; den består i en indsats for at vende den negative befolkningstilvækst, en indsats mod korruptionen og skabelse af en innovativ økonomi. Partiet vil bl.a. forbedre pensionisternes forhold, sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet og udvikle industri og landbrug.

Det nyeste parti er Retfærdigt Rusland, der blev dannet i 2006 som en slags officiel venstrecentristisk modpol til Forenet Rusland. Dets formål er at skabe en stærk, socialt orienteret og retfærdig stat og et samfund, hvor traditionerne holdes i hævd.

Læs mere om Rusland.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
12/09/2012
Oprindelige forfattere
LP-H
01/02/2009
TP
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki