det nye venstre

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

det nye venstre, (eng. New Left), fællesbetegnelse for de ikke-kommunistiske venstrebevægelser, som opstod efter 1956, ikke mindst i tilknytning til ungdoms- og studenterbevægelsen efter 1968.

Afsløringerne af Josef Stalin i 1956 førte til en voldsom krise for kommunismen og muliggjorde en række gamle og nye inspirationer for venstrefløjen.

Med højkonjunkturen i 1960'erne orienterede unge mennesker sig mod andre værdier end de gamle venstrebevægelser, og USAs krig i Vietnam bidrog til en fornyelse af den gamle imperialismetanke.

Retninger

Blandt de tidligste nye venstrebevægelser var reformkommunismen, fx SF i Danmark, og i Frankrig fandt tidligere forsøg på at reformere kommunismen, fx trotskismen, stor udbredelse.

Inspirationen kom også fra reformkommunister som Georg Lukács, Karl Korsch og Ernst Bloch samt fra Frankfurterskolens kritiske teori (se også neomarxisme).

Vigtigst var dog en omfattende nylæsning af Karl Marx. En bred venstresocialisme blev udviklet i flere lande. Den støttede ofte befrielsesbevægelser i den tredje verden og en ny antiimperialisme, som gik imod de rige landes udbytning af de fattige.

I mange lande fandtes tillige en række anarkistiske grupper, som genoptog traditionen fra Bakunin, Kropotkin og de spanske anarkister. Endelig fandtes under påvirkning fra kulturrevolutionen i Kina i flere lande en stærk maoistisk strømning. I kølvandet på maoismen opstod forsøg på at genskabe en kommunisme, som var tro mod stalinismen.

Det nye venstre omfattede endvidere kollektivtanken, som passede fint til bevægelsens karakter af ungdomskultur, feminismen samt miljøbevægelsen og dens kamp mod kernekraft, for vedvarende energi og for økologisk produktion.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
17/12/2011
Ekspert
Aage
Oprindelig forfatter
Thing
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki