Ankestyrelsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Ankestyrelsen, tidligere Den Sociale Ankestyrelse, øverste ankeinstans for sager på velfærdsområdet, oprettet i 1972 under Socialministeriet (fra 2011 Social- og Integrationsministeriet). Ankestyrelsens afgørelser træffes af ankechefer og medlemmer, der er beskikket af socialministeren efter indstilling fra klientorganisationer, kommuner og amter samt arbejdsmarkedet.

Siden 1975 er klager over afgørelser, der er truffet af de kommunale sociale udvalg, dog behandlet af sociale nævn, hvis afgørelser siden 1983 har været endelige, men Ankestyrelsen kan behandle sager, som den skønner har principiel betydning.

Ankestyrelsen har ca. 280 ansatte (2011) og hører under Social- og Integrationsministeriet, men løser også opgaver for Beskæftigelsesministeriet og andre ministerier.

Ankestyrelsens hjemmeside


 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/10/2011
Ekspert
TheMaze
Oprindelig forfatter
SRam
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki