Beskæftigelsesministeriet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Beskæftigelsesministeriet, indtil 2001 Arbejdsministeriet, ministerium for arbejdsmarkedet og for foranstaltninger til fremme af beskæftigelse samt til imødegåelse og afhjælpning af arbejdsskader og arbejdsløshed. Under ministeriet hører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Sagområdet har tætte forbindelser til Socialministeriets (fra 2007 Velfærdsministeriet), hvorfra Arbejdsministeriet blev udskilt i 1940. De to ministerier har dog været genforenet i perioderne 1945-47 og 1950-53, og helt op til 1980'erne var der bl.a. sekretariatsfællesskab mellem dem.

Oprindelig havde Arbejdsministeriet især beskæftigelsespolitikken som hovedopgave, men med tiden har omskoling, arbejdsmarkedsuddannelser og forvaltningen af arbejdsmarkedets fonde, fx ATP, fået stigende betydning.

I 2001 blev Arbejdsministeriet omdøbt til Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarkedsuddannelserne blev overført til Undervisningsministeriet, mens sociale erstatninger på beskæftigelsesområdet blev overtaget fra Socialministeriet, hvis sagsområder 2007 blev en del af det nyoprettede Velfærdsministerium.

I 2009 tilbageførtes en del opgaver herfra, samt ligestillingsområdet; det tilbageværende førtes videre i Indenrigs- og Socialministeriet. Den første beskæftigelsesminister og minister for ligestilling blev Inger Støjbjerg fra Venstre i april 2009.

Ved regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden i oktober 2011 overdrog Beskæftigelsesministeriet ressortansvaret for sager og institutioner vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, samt folkepension, førtidspension, boligstøtte og børnetilskud til Social- og Integrationsministeriet.

Samtidig modtog ministeriet ressortansvaret for sager og institutioner vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, inklusive sager vedrørende ophold i Danmark på baggrund af beskæftigelse, fra det nedlagte Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Beskæftigelsesminister pr. oktober 2014 er Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokraterne.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Uffe Rasmussen
10/10/2014
MHansen
22/12/2012
Redaktionen
18/10/2011
Ekspert
TheMaze
Oprindelige forfattere
Hertz
29/01/2009
UfRas
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki