Beskæftigelsesindsatsloven

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Beskæftigelsesindsatsloven, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgrundlaget for den beskæftigelsesindsats, der administreres af staten og kommunerne i jobcentrene. Indsatsen omfatter personer, der modtager forsørgelsesydelse efter Aktivloven, Sygedagpengeloven og Arbejdsløshedsforsikringsloven og personer med handicap.

Myndighedernes opgaver er at bistå arbejdssøgende med at få arbejde, at give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, at bistå kontant- og starthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og at støtte personer, der på grund begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde.

I jobcentret kan tilbydes vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Klage over afgørelser, truffet af staten eller kommunen i jobcentret kan påklages til et beskæftigelsesankenævnet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/06/2010
Ekspert
badstrup
Oprindelig forfatter
Hielm
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki