bruttonationalprodukt

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

bruttonationalprodukt, BNP, et lands samlede produktionsresultat i en given periode, oftest et år eller et kvartal. BNP opgøres som værdien af den samlede produktion med fradrag af værdien af de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen. BNP er desuden lig med summen af privat og offentligt forbrug og investeringer samt nettoeksporten af varer og tjenester (endelig indenlandsk anvendelse). Endelig kan BNP defineres som værdien af den samlede indkomst, som fordeles mellem lønmodtagere, virksomheder og det offentlige.

BNP opgøres i markedspriser, dvs. inkl. moms og andre afgifter. Desuden inkluderer BNP værdien af forbruget af fast realkapital (afskrivninger); trækkes disse fra BNP fås nettonationalproduktet, NNP.

Udviklingen i BNP mellem to perioder er påvirket af ændringer i de producerede mængder og af ændringer i priserne. For at belyse den mængdemæssige udvikling opgøres BNP også i faste priser, hvorved inflationens påvirkning af tallene fjernes. Udviklingen i BNP i faste priser betegnes den økonomiske vækst.

Principperne for udarbejdelse af nationalregnskaber, herunder BNP, er fremkommet som resultat af et omfattende internationalt samarbejde. De internationale retningslinjer for opgørelserne følges stort set af alle lande, og det bliver derved muligt at sammenligne forskellige landes velstandsniveau på basis af værdien af BNP pr. indbygger. Anvendelsen af BNP som mål for velstand kritiseres dog fra flere sider, idet der fx ikke er taget hensyn til uligheder i fordelingen af velstand i et samfund ligesom en række negative miljøpåvirkninger ikke indgår. Se også nationalregnskab og velfærd.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Oprindelig forfatter
OBer
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki