livsforløb

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

livsforløb, de livsfaser, et individ gennemlever fra fødsel til død. Begreberne livsforløb og livscyklus bruges begge til at beskrive dette forløb. Livsforløbsteorierne fokuserer på det institutionelle grundlag for livsfaserne, fx uddannelsesfasen, familie- og arbejdsfasen, pensionsfasen, og på socialt skelsættende begivenheder, som introducerer til nye livsfaser, fx det at flytte hjemmefra, at indgå ægteskab. Livscyklusteorierne betoner ofte det psykobiologiske grundlag for de forskellige livsfaser og hermed det tilbagevendende og det fælles aspekt i menneskers liv. Som eksempel kan nævnes Erik H. Eriksons teori om otte stadier (livsaldre) i menneskets psykosociale udvikling. I nyere psykologisk og sociologisk forskning har livsforløbstilgangen delvis erstattet livscyklustilgangen, fordi denne giver mere rum for de sociale og historiske kræfter, som påvirker livsforløbets udformning.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
Bloch
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki