spørgeskema

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

spørgeskema, redskab, der især anvendes i survey-undersøgelser inden for samfundsvidenskaberne og af analyseinstitutter som fx Gallupinstitutet til indsamling af oplysninger, beregnet til statistisk bearbejdning og analyse. Derfor vil man normalt tilstræbe, at hovedparten af skemaets spørgsmål er svarstrukturerede, dvs. forsynet med prækodede svarmuligheder (fx ja, nej, ved ikke). Åbne, ikke-svarstrukturerede spørgsmål forekommer især, når man ikke har så stort kendskab til det emne, spørgsmålene vedrører, at man på forhånd kan fastlægge svarudfaldsmulighederne.

Indsamlingsmetoden kan variere: Skemaerne kan udsendes eller uddeles, hvorpå svarpersonerne selv besvarer spørgsmålene ved at udfylde skemaet, som derpå indsamles, eller man kan vælge at interviewe svarpersonerne (se interview). Hensynet til den senere statistiske bearbejdning betyder, at man forsøger at standardisere svarsituationen mest muligt. Det gøres lettest, når interviewmetoden anvendes, idet trænede interviewere kan præsentere svarpersonerne for spørgsmålene i nøjagtig samme rækkefølge og oplæst på samme måde hver gang. Metodeeksperimenter har demonstreret, hvor sårbart et måleinstrument spørgeskemaer kan være. Selv moderate ændringer i formuleringen af spørgsmål eller en ændring af rækkefølgen i spørgsmålene kan medføre store forskelle i svarfordelingen på spørgsmålene. Se også sociologi (sociologiske undersøgelsesmetoder).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
BHA
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki