kvantitative metoder

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kvantitative metoder, videnskabelig forskningsmetode, der anvendes, når forskningsfeltet kan gøres målbart. Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk. Ofte implicerer brugen af kvantitative metoder, at forskeren/undersøgeren betragter sit undersøgelsesfelt som et objekt, der undersøges på en eller flere variable. Dette indebærer, at der ved brug af kvantitative metoder nødvendigvis er tale om envejskommunikation. Undersøgelsen foregår på forskerens betingelser.

En ofte anvendt undersøgelsesmetode, der vægter det kvantitative aspekt, er enqueten eller postenqueten, hvor et spørgeskema udsendes til en gruppe respondenter. Disse læser og besvarer selv spørgsmålene, hvorefter de returneres til forskeren, der behandler svarene statistisk. Beslægtet hermed er fx analyseinstitutterne AIM's markedsundersøgelser af livsstil og Gallupinstituttets politiske opinionsundersøgelser.

Se også afsnittet Sociologiske undersøgelsesmetoder i artiklen sociologi.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
16/08/2013
MHansen
05/08/2013
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
LBoK
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki