SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, indtil 2007 Socialforskningsinstituttet, selvstændigt forskningsinstitut under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, oprettet 1958 i København med det formål at foretage undersøgelser af sociale forhold, herunder den sociale forsikring og forsorg, arbejdslivet samt de sociale sider af familie- og ungdomsspørgsmål og bolig- og sundhedsforhold. I en periode var forskning i uddannelsesforhold også et centralt forskningstema.

I 1976 gennemførtes den første af flere omfattende undersøgelser af befolkningens levevilkår. Endvidere har leveforholdene for særlige grupper som ældre og børnefamilier været genstand for udforskning.

Fra 1990'erne har instituttets forskning desuden været koncentreret om social indsats og service, aktivering, særlige problemer for udsatte befolkningsgrupper, såsom hjemløse, psykisk syge og misbrugere, samt velfærdsstatens fremtid.

Senere fokusområder har bl.a. været boligmarkedet, arbejdsmiljø, social arv, frivilligt socialt arbejde, unges forhold til alkohol, velfærdsydelser, levevilkår for personer med handicap, ledighed og langtidsledighed, virksomheders sociale engagement, mobilitet på arbejdsmarkedet, manglende ligeløn mellem kønnene på arbejdsmarkedet, sygefravær, etniske minoriteter, samt udsatte børn og unge.

SFI - Det Nationale Forkningscenter for Velfærds hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Uffe Rasmussen
29/05/2014
Redaktionen
19/05/2014
Uffe Rasmussen
22/04/2014
Oprindelige forfattere
BHA
02/02/2009
UfRas
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki