lokalsamfund

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

lokalsamfund, geografisk afgrænset fællesskab, som beboerne uanset eventuelle sociale og kulturelle forskelle føler sig knyttet til. Begrebet er et af de mest omstridte i sociologien, og amerikanske sociologer har optalt 94 forskellige definitioner af begrebet lokalsamfund, hvorfor en beskrivelse, der er dækkende for alle lokalsamfundsstudier, næppe kan gives. En væsentlig del af studierne omhandler sociale relationer og sociale strukturer inden for urbane lokaliteter som byer, bykvarterer og storbyforstæder eller inden for landsbyer og andre landlige lokaliteter. Nogle studier analyserer formelle og uformelle magtforhold i lokalsamfundet, som fx Floyd Hunter viste i Community Power Structure (1963); andre omhandler relationen mellem lokalsamfund og det omgivende samfund. Inden for en tredje tradition har begrebet mere et normativt end deskriptivt indhold. Med udgangspunkt i Ferdinand Tönnies' begreb Gemeinschaft forbindes lokalsamfundet med de nære, tætte relationer i modsætning til det store samfunds Gesellschaft-relationer, præget af rationelle, upersonlige og flygtige relationer. Som et dansk eksempel på, hvor varierede temaerne i lokalsamfundsstudier kan være, kan nævnes Kaare Svalastogas og Preben Wolfs (f. 1918) En by ved grænsen (1963), der analyserer relationerne mellem et nationalt mindretal og flertalsbefolkningen i grænsebyen Tønder.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
BHA
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki