arabisk (Substantiver)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Tal findes i tre former: ental, flertal samt dualis, der dannes ved suffikset -āni. Sammenstillingen yad 'hånd' og -āni i yadāni giver 'et par hænder'. Arabisk har en indre ("brudt") flertalsmarkering, der er typisk for sydsemitiske sprog. Dette ses i kitāb 'bog' over for kutub 'bøger'. Men flertal kan også angives ved suffikser: -ūn i hankøn og -āt i hunkøn.

Kasus markeres med bøjningsendelser, og der findes tre: nominativ, genitiv og akkusativ. Den bestemte artikel er (a)l, der sættes foran ordet — a er hjælpevokal, og den falder væk, hvis der er en vokal i slutningen af foregående ord: al-baytu 'huset' og fi l-bayti 'i huset'. Hvis ordets første konsonant er en dental eller en sibilant, assimileres artiklens l med denne i udtalen til én lang konsonant, fx (a)sh-shamsu 'solen'. I skrift falder l ikke væk. Nogle forskere mener dog, at konsonantforlængelsen er det oprindelige, og at l er sekundært (dissimilation). Ubestemt form markeres med endelsen -n efter kasusendelsen, baytun '(et) hus'. Ordet foran en genitiv har hverken bestemt eller ubestemt artikel: bābu l-bayti 'husets dør'. Hankøn har ingen endelse, og for hunkøn bruges bl.a. endelsen -at, der egl. markerer det specielle. Hunkøn ses i malik-at-un 'dronning' over for malikun 'konge'. Et andet eksempel på det specielle ses i shajar-at-un 'et (enligt) træ' over for shajarun 'træer'. I slutningen af et udsagn falder korte vokaler, hunkønsendelsens -t og den ubestemte artikel væk.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/11/2011
Oprindelig forfatter
Toll
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki