melanesiske sprog

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

melanesiske sprog, i bred forstand samlebetegnelsen for alle sprog i den melanesiske del af Oceanien. Sprogene tilhører flere forskellige sprogætter. I snævrere forstand bliver betegnelsen brugt alene om de austronesiske sprog i området. Melanesien er hjemsted for op mod en femtedel af Jordens sprog; de fleste tales dog af ganske få.

Karakteristiske træk ved visse melanesiske sprog er kønsbestemte eller sociale forskelle i sprogbrug. Ændringer i ordforråd pga. tabu spiller ligeledes en stor rolle. Verberne, hvoraf en undergruppe betydningsmæssigt svarer til adjektiver i vestlige sprog, har i nogle melanesiske sprog både præfikser og suffikser til angivelse af bl.a. transitivitet og aspekt; i andre er verbets form konstant.

 

Find bøger

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelige forfattere
AHyll
01/02/2009
JRisc
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki