Dansk Sprognævn

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Dansk Sprognævn, institution stiftet 1955, nu under Kulturministeriet. Nævnet består af ca. 40 repræsentanter for fx skole og presse samt visse organisationer, ministerier og foreninger med særlig interesse i sproglige spørgsmål.

Medlemmerne udpeges for tre år ad gangen og nedsætter et arbejdsudvalg, som træder sammen ca. otte gange om året for at behandle sproglige problemer. Arbejdsudvalget samarbejder med nævnets institut, der fortrinsvis består af videnskabeligt uddannede forskere. Som led i en større organisationsændring blev der i 2006 ansat en direktør, Sabine Kirchmeier-Andersen.

Dansk Sprognævn har som opgave at følge det danske sprogs udvikling og har i forbindelse hermed oparbejdet en meget stor alfabetiseret ordsamling. Den er bl.a. grundlaget for Dansk Sprognævns svartjeneste, som rådgiver både myndigheder og private; i 2005 besvarede Dansk Sprognævn ca. 14.700 mundtlige og skriftlige spørgsmål.

Dansk Sprognævn har endvidere til opgave at redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog. Retskrivningsordbog fra 1955 blev i 1986 afløst af Retskrivningsordbogen, der i 1996, 2001 og 2012 kom i reviderede udgaver.

Desuden udgiver Dansk Sprognævn dels det kvartårlige blad Nyt fra Sprognævnet, dels håndbøger og vejledninger i sproglige spørgsmål. Nævnet samarbejder med terminologiorganer og ordbogsredaktioner samt med offentlige institutioner, der beskæftiger sig med registrering og autorisering af vare-, sted- og personnavne, og har et tæt samarbejde med tilsvarende sproginstitutioner i det øvrige Norden.

I de senere år har Dansk Sprognævn i stigende grad engageret sig i sprogpolitiske emner, bl.a. i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Se dansk sprog og sprogpolitik.

Dansk Sprognævns hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
12/03/2014
KBcke
08/10/2013
Redaktionen
27/10/2010
Ekspert
ONT
Oprindelige forfattere
EHan
29/01/2009
JL
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki