prosodi

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

prosodi, i metrik læren om stavelsernes tonehøjde samt tryk- og længdeforhold og i fonetik og fonologi betegnelse for de træk ved talen, der knytter sig til mere end én lyd ad gangen, dvs. til stavelser, ord og sætninger. Prosodiske træk er bl.a. tryk, ordtone, intonation, længde og grænsesignaler. Enkelte fonetikere regner også stilistiske og personlige karakteristika som talehastighed og stemmekvalitet for prosodiske forhold.

Ordet prosodi kommer af græsk prosodia, af pros 'til' og ode 'sang'.

På modtagersiden i sproglig kommunikation har prosodien fire vigtige funktioner: 1) Den kan være betydningsadskillende på ordniveau, fx i form af stød, fx hund over for hun. 2) Den støtter opfattelsen af talestrømmen som organiseret i stavelser, ord og større helheder. 3) Den giver gennem tonegangen et signal om den talendes intentioner og humør, fx om en ytring skal forstås som et spørgsmål, eller om et udsagn er ironisk ment; der er her en glidende overgang mellem prosodiske og paralingvistiske træk. 4) Visse prosodiske træk giver oplysning om den talendes baggrund. Samspillet mellem tonegang og rytme er således det, den almindelige sprogbruger lettest hæfter sig ved, når det gælder forskelle i regionalsprog, fx når man karakteriserer fynsk og bornholmsk som syngende.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
10/11/2011
Ekspert
ONT
Oprindelige forfattere
JRisc
01/02/2009
NiGroe
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki