in- - indføring

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

in- - indføring, latinsk og internationalt præfiks. 1) Svarende til græsk en-, beslægtet med da. i, ind-, eng. in, ty. in, ein-, fr. en- og sp. en-; står i modsætning til ex-. In- betyder, at noget foregår i, ind i eller hen imod noget, og anvendes både i bogstavelig og billedlig betydning. In- assimileres til im- foran m, p, b, til il- foran l og til ir- foran r, fx inskription 'indskrift', immigration 'indvandring', illuminere 'lyse ind i/på, oplyse' og irrigation 'kunstvanding'. Udvidede former af in- er dels intra- 'inden for, inden i', modsat extra-, fx intravenøs 'ind(en) i en vene', dels intro-, der lægger vægt på retningen, fx introduktion 'indføring'.

En-, der ligeledes assimileres, har samme betydning, fx enklise 'bøjen sig ind mod' og empati 'indføling'. Udvidede former af en- er endo- og ento(s)-, modsat ekso- og exo-, fx endogam 'som gifter sig inden for (sin stamme e.l.)'.

2) Svarende til og beslægtet med gr. a(n)-, da. u-, eng. og ty. un-; angiver negation, dvs. benægtelse eller modsætning, og assimileres ligeledes til im-, il-, ir-, fx inaktiv 'som ikke er i virksomhed', immateriel 'ikke stoflig', illegal 'ulovlig', irrationel 'ufornuftig'.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
19/06/2009
Oprindelig forfatter
JChr
19/06/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki