kausativ

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kausativ, (af lat. causativus 'som giver grund til, forårsager', af causa 'grund, årsag'), inden for sprogvidenskab betegnelse for visse verbalformer eller -konstruktioner, der benævner fremkaldelsen af en handling eller tilstand. I ældre indoeuropæiske sprog markeres kausativ ved et suffiks, fx sanskrit -aya- som i vart-aya-ti 'får til at dreje' af verbet vr̥t- 'dreje'. Spor af sådanne suffikser findes i nyere sprog i form af vokalveksel, fx dansk fælde over for falde og lægge over for ligge. Kausativ kan også udtrykkes leksikalsk, fx dræbe over for . I nogle sprog indgår kausativ ligesom i sanskrit i verbalsystemet som en systematisk del, fx tyrkisk öl- 'dø' over for öl-dür 'dræbe' eller japansk sin- 'dø' over for sin-ase 'få til at dø', mens 'dræbe' ligesom i dansk udtrykkes ved et andet verbum, koros-. En mellemting mellem leksikalsk og morfologisk kausativ har man fx i fransk, hvor verbet faire 'gøre' danner kausativ til alle verber, fx venir 'komme' over for faire venir 'få til at komme, hente'. På dansk udtrykkes kausativ også med få (til) eller lade:

Danske kausativer til 'han maler huset'
lade de lader ham male huset
få til de får ham til at male huset
lade de lader huset male af ham
de får huset malet af ham

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
12/08/2009
Ekspert
ONT
Oprindelig forfatter
MHers
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki