iota

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

/files/13331/=ud_a_125171.mp3?revision=1

iota, jota, niende bogstav i det græske alfabet. Det skrives Ι, ι og er overtaget fra den fønikiske konsonant jod [j]. Iota har lydværdien [i], på oldgræsk både som lang og kort vokal. Romerne gengav diftongerne αι med ae og οι med oe, jf. de græske navneformer Aisopos, Medeia og Oidipous over for lat. Aesopus, da. Æsop, lat. og da. Medea samt lat. Oedipus og da. Ødipus. I de sidste århundreder f. Kr. blev iota stumt efter lang vokal, men i skrift bevaret som et lille iota under vokalen, iota subscriptum: , , . Omkring Kristi fødsel blev diftongerne αι og οι monoftongeret og udtalt hhv. [ɛ] og [y], og i de følgende århundreder skete der en dybtgående ændring af vokalsystemet, hvilket i den fuldtudviklede nygræske form betyder, at vokalerne η (eta), ι (iota) og υ (ypsilon) og diftongerne ει og οι alle udtales [i], såkaldt iotacisme. Det moderne græske skriftsprogs holden fast ved de oldgræske stavemåder har skabt store ortografiske problemer både for græske skolebørn og for translitteration til det latinske alfabet. Se også græsk sprog og translitteration.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
 ud_a_125171.mp3 (5.09 kB)

Ingen beskrivelse

Admin

31/01/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
AB-J
Oprindelig forfatter
CGTor
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki