reference

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

/files/24082/=ud_a_6260.mp3?revision=1

reference, i sprogvidenskab relationen mellem et sprogligt udtryk og de ting, det kan betegne; delvis synonymt med begreberne denotation og ekstension. I logik er ordet i 1900-t. lånt fra engelsk til at oversætte G. Freges begreb "Bedeutung" anvendt i hans skelnen mellem mening og reference. I middelalderen havde supposition en lignende anvendelse.

I den sprogfilosofiske diskussion har referenceproblematikken stået centralt som det sted, hvor spørgsmålet om forbindelsen mellem sprog og verden blev tematiseret. For den logiske positivisme var sådanne overvejelser afgørende for, at videnskabelige udsagn kunne få en sikker forankring i virkeligheden. Imidlertid bevirkede den videre diskussion, at man måtte opgive det brede referencebegreb ud fra en erkendelse af, at ikke alle relationer mellem sprog og verden kan forstås ud fra reference. Således forstås ytringer som fy, hurra og undskyld ikke referentielt, men snarere ud fra det af J.R. Searle introducerede begreb talehandling, som beskriver, hvad ord kan bruges til; også reference måtte ifølge hans teori forstås som en slags handling, som taleren udfører med et sprogligt udtryk. Referencebegrebet benyttes nu navnlig om substantiviske udtryk i bestemt form som det udgåede træ eller min mor.

Ordet reference er afledt af latin referre, af re- og ferre 'bære, bringe'.

Syntaktisk bruges begrebet ikke blot om reference til noget ude i verden, men også om anaforisk reference, når fx et pronomen viser tilbage til noget allerede omtalt, fx I går så vi dronningen. Hun ...

De nævnte anvendelser af ordet stammer fra antik grammatik, hvor man både om udtryk i bestemt form og om anaforiske og relative pronominer sagde, at de genoptager noget allerede kendt. Det ord, man brugte for "genoptage", var på græsk anapherein, og det blev på latin gengivet med referre. Se også anafor, konnotation, pragmatik og semantik.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
 ud_a_6260.mp3 (7.32 kB)

Ingen beskrivelse

Admin

01/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
11/10/2011
Ekspert
NEWille
Oprindelige forfattere
PHard
01/02/2009
SEbb
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki