• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

lavkonjunktur

Oprindelig forfatter AMik Seneste forfatter Redaktionen

lavkonjunktur, fase i de økonomiske konjunkturer, som er karakteriseret ved en relativt lav og vigende produktion og beskæftigelse, stigende ledighed, lav kapacitetsudnyttelse i erhvervene samt ved, at der i almindelighed hersker negative forventninger til den nærmeste fremtid såvel inden for erhvervene som på arbejdsmarkedet og i husholdningerne. Andre karakteristika er et lavt renteniveau og moderate løn- og prisstigninger om overhovedet nogen. Se depression, recession og krise. Lav- og højkonjunktur danner hhv. bund og top i de mere eller mindre regelmæssige konjunktursvingninger, der hidtil har præget markedsøkonomien.