deflatering

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

deflatering, (afledning af lat. deflare 'bortblæse, afblæse'), omregning af en talserie, som er opgjort i årets priser, de faktiske priser, til en talserie, som er opgjort i basisårets priser, faste priser. Formålet med deflatering er at foretage en sammenligning over tid af fx nationalregnskabstal renset for virkningerne af prisændringer. De deflaterede størrelser skal derfor kunne opfattes som produktet af basisårets pris og varierende mængder. Resultatet af deflateringen er udtryk for den mængdemæssige eller reale udvikling i den pågældende størrelse. Deflatering omtales ofte som fastprisberegning eller beregning i konstante priser, og resultatet er et mængdeindeks.

Omregning til basisårets prisniveau sker med vægte opgjort på grundlag af de relative priser i basisåret. Ved omregningen anvendes et prisindeks, der sætter basisåret lig med 100. Basisåret behøver ikke nødvendigvis at være et år, der går forud for det eller de år, som omregnes. For lange tidsserier vil det være mest hensigtsmæssigt at vælge et basisår i midten af perioden. Selvom betegnelsen deflatering angiver omregning til et lavere prisniveau, kan der således også være tale om omregning til et højere prisniveau, inflatering.

Hvis man ønsker at sammenligne to år, er det principielt mest hensigtsmæssigt kun at anvende priser for disse to perioder i deflateringen, da priserne for et helt tredje år intet har med udviklingen mellem disse to år at gøre. Dette princip kan imidlertid komme i strid med ønsket om at have lange sammenlignelige tidsserier i faste priser med et fælles basisår.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Ekspert
JeJe
Oprindelig forfatter
Thage
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki