Rudolf Carnap

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Rudolf Carnap, 1891-1970, tyskfødt filosof og matematisk logiker. I 1926 kom han til Wien, hvor han blev en central figur i Wienerkredsen. I 1935 emigrerede han til USA, hvor han var professor i Chicago 1936-52, ved Princeton 1952-54 og i Los Angeles 1954-61.

Rudolf Carnap var en konsekvent empiristisk og stærkt anti-metafysisk filosof. Den moderne logik er hans vigtigste redskab: Alle meningsfulde påstande kan udtrykkes præcist i logikkens formelle sprog.

I Der logische Aufbau der Welt (1928) vil Rudolf Carnap vise, hvordan enhver meningsfuld påstand logisk set kan konstitueres alene ud fra påstande om ens egne bevidsthedsoplevelser (en metodologisk solipsisme). Verden er ikke identisk med det enkelte subjekts bevidsthed, men sandheden af enhver påstand om virkeligheden kan afgøres på baggrund af et endeligt antal påstande om mulige individuelle sanseoplevelser.

Enhver påstand, hvis sandhedsværdi ikke endegyldigt kan bestemmes ud fra sanseerfaringen, er kognitivt set meningsløs. Dette er en streng formulering af det verifikationsprincip for mening, som er det centrale i den logiske positivisme. Carnap modificerede gentagne gange dette princip, men fastholdt altid dets kerne i videnskabsteoretisk sammenhæng.

Han tilsluttede sig snart fysikalismen, hvor verifikation består i en henvisning til intersubjektive påstande om genstandes rumlige og tidslige egenskaber. Heraf fulgte tanken om en enhedsvidenskab, idet al videnskab logisk set kan føres tilbage til det samme fysikalistiske grundsprog.

Logische Syntax der Sprache (1934) indeholder Rudlf Carnaps berømte toleranceprincip: Sit logiske sprog må man konstruere, som man vil, forudsat at man klart kan gøre rede for dets grundlæggende principper. Bogen er skrevet ud fra den opfattelse, at filosofiens opgave er at klargøre den syntaks, som enhver videnskab — forstået som en teoretisk struktur — opererer med.

I Testability and Meaning (1936-37) hævder Carnap, at en påstand kun er meningsfuld, hvis man kan tildele den en grad af sandsynlighed. Heraf opstod hans interesse for sandsynlighedsteori, som resulterede i Logical Foundations of Probability (1950).

Rudolf Carnap var til sin død politisk engageret på venstrefløjen, uden at dette har sat sig spor i hans videnskabelige produktion; i Wien kaldtes han "den røde professor", og hans modstand mod nazismens fremmarch var en del af baggrunden for hans emigration.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
03/08/2011
Ekspert
Brahde
Oprindelig forfatter
CB-P
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki