Lloyd's of London

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

/files/18165/=ud_a_32227.mp3?revision=1

Lloyd's of London, særlig forsikringsinstitution, stiftet 1688, opkaldt efter Lloyd's kaffehus i London, som var søassurandørernes mødested. Lloyd's of London beskæftigede sig længe hovedsagelig med søforsikring, men forsikrer i dag risici af næsten enhver art over hele verden. Risiciene afdækkes i såkaldte syndikater, hvori aktive forsikringsgivere påtager sig risici selv og på vegne af medlemmer, der almindeligvis kun har lidt eller intet med forsikring at gøre. Medlemmerne hæftede tidligere personligt for de forsikringsmæssige forpligtelser, men hæftelsen er nu normalt begrænset. Lloyd's led i begyndelsen af 1990'erne meget store tab især pga. en række katastrofer og ansvarsskader, bl.a. som følge af brug af asbest, der udløste store erstatninger. Efter en kapitaltilførsel synes forholdene i slutningen af 1990'erne stabiliseret, idet dog antallet af syndikater og medlemmer er kraftigt reduceret.

Lloyd's of London Press har siden 1919 udgivet Lloyd's Law Reports, som indeholder domme i søsager og i sager om voldgift, forsikring, genforsikring og luft- og vejtransport. Dommene er afsagt af en afdeling af High Court of Justice, Court of Appeal og House of Lords, som alle ligger i London, men dommene har på grund af sagernes internationale relationer interesse også for jurister og erhvervsliv i andre lande.

Lloyd's Register

udgiver periodisk et register med data for alle verdens handelsskibe over 100 BRT. Fra begyndelsen af 1700-t. havde assurandører indsamlet efterretninger om britiske skibe. Disse oplysninger blev fra 1734 kaldt Lloyd's List; fra 1760 publiceredes et egentligt register med klassifikation af skibe. Siden blev det udvidet med forskrifter til skibes konstruktion og krav til materialer; se også klassifikationsselskab. I 1872 ansattes en inspektør i Danmark, og 1934 oprettedes en national dansk komité.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
 ud_a_32227.mp3 (8.95 kB)

Ingen beskrivelse

Admin

31/01/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
04/06/2009
Ekspert
Forsikringsoplysningen
Oprindelige forfattere
CToen
31/01/2009
HMP
31/01/2009
JSoen
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki