forsikringsselskab

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

forsikringsselskab, benævnelse for aktieselskaber og gensidige selskaber, der overtager risici på grundlag af reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Lovens væsentligste formål er at sikre selskabernes soliditet gennem bl.a. bestemmelser om størrelsen af deres basiskapital, dvs. den egenkapital, som et selskab løbende skal være i besiddelse af.

Kapitalkravet bestemmes ved en beregning af selskabets solvensmargen på grundlag af omfanget af den planlagte virksomhed, herunder arten af de risici, som selskabet ønsker at overtage.

Forsikringslovgivningen er i vidt omfang baseret på EU-direktiver, som tilstræber en harmonisering af EU-landenes lovgivning for at muliggøre grænseoverskridende forsikringsvirksomhed inden for EU.

Forsikringsselskaber med hjemsted i Danmark arbejder på grundlag af en koncession fra Finanstilsynet, der løbende påser, at selskaberne opfylder kapitalkravene mv. Koncession gives særskilt til skadesforsikringsvirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed, som principielt ikke må forenes i et og samme selskab. Se forsikring.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
20/06/2011
Ekspert
Forsikringsoplysningen
Oprindelige forfattere
CCMN
30/01/2009
LiRa
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki