bestalling

Oprindelig forfatter JSoen Seneste forfatter Mads L.

bestalling, udnævnelsesdokument, der siden Tjenestemandsloven af 1870 officielt har været benævnt ansættelsesbrev.

Landinspektører fik kongelig bestalling indtil 1963; prokuratorer fik det i tiden 1810-69. Ved Sagførerloven af 1868 blev beskikkelse af Justitsministeriet indført, når ansøgeren opfyldte lovens betingelser, se advokat.