udøvende kunstnere

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

udøvende kunstnere, skuespillere, musikere, sangere, dansere mfl., der fremfører et litterært eller andet kunstnerisk værk. Disse kunstnere har ikke nogen egentlig ophavsret til deres fremførelser, men de har i medfør af Ophavsretsloven kap. 5 en nærtbeslægtet ret hertil. Fremførelserne må således ikke optages på bånd, film e.l. uden kunstnernes samtykke, og de må heller ikke uden tilladelse benyttes i radio, tv eller offentliggøres på anden måde. Er der sket optagelse på bånd eller filmatisering, må optagelsen ikke uden samtykke overføres til andre tekniske indretninger inden for en 50-årig periode, regnet fra fremførelsen eller udgivelsen. Drejer det sig om lydoptagelser, må de dog mod betaling af et vederlag anvendes i radioudsendelser mv., og vederlaget fastsættes da om fornødent af Ophavsretslicensnævnet. Herudover har man overført en række af de ophavsretlige regler til de udøvende kunstneres fremførelser. Det gælder bl.a. reglerne om den ideelle ret (navneangivelsespligt og respektret).

På det internationale plan er udøvende kunstneres rettigheder beskyttet i henhold til Romkonventionen fra 1961. Den er tiltrådt af Danmark i 1965, men har i øvrigt ikke så stor udbredelse som Bernerkonventionen. Det skyldes bl.a., at mange lande endnu ikke yder de udøvende kunstnere en god og omfattende beskyttelse.

Artister, akrobater, sportsfolk mfl. anses ikke for udøvende kunstnere i lovgivningsmæssig henseende.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
MKok
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki