• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Stephan Hurwitz

Oprindelig forfatter Tamm Seneste forfatter Mads L.

/div/div/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished

Stephan Hurwitz, Stephan Moritz Hurwitz, 20.6.1901-22.1.1981, dansk jurist, dr.jur. i 1933 med disputatsen Bidrag til Læren om kollektive Enheders pønale Ansvar, professor i strafferet og proces ved Københavns Universitet 1935-55. Efter at ombudsmandsinstitutionen (se Folketingets Ombudsmand) var blevet indført ved Grundloven fra 1953, blev Hurwitz i 1955 Danmarks første ombudsmand; han opbyggede institutionen, og fra begyndelsen indtil sin afgang i 1971 bidrog han væsentligt til at give den en betydelig autoritet.

Hurwitz er forfatter til en række værker inden for sine fagområder. Hans lærebøger i proces med hovedværkerne Den danske Strafferetspleje (1937-40) og Tvistemaal (1941) og hans fremstilling af strafferetten, Den danske Kriminalret, Almindelig del (1951-52) og Speciel del (1955), anvendtes i mange år i universitetsundervisningen i stadig nye udgaver.

Hurwitz var en af de første i Danmark, som beskæftigede sig med kriminologien. Han var værdsat som foredragsholder og som debattør og medvirkede derved til at udbrede kendskabet til både sine fag og ombudsmandsinstitutionen.

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished