kaution

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kaution, overtagelse af en økonomisk risiko, som bæres af en kreditor i et skyldforhold, med den virkning, at kautionisten sammen med debitor hæfter for opfyldelsen af debitors betalingspligt.

Et kautionsløfte knytter sig som oftest til et andet kontraktforhold, som kaldes hovedforholdet. Det krav, som kreditor har på debitor i hovedforholdet, suppleres af et evt. krav på kautionisten, kaldet kautionsfordringen. Kautionistens betalingspligt bliver kun aktuel, hvis skyldneren ikke opfylder hovedfordringen, der i så fald kan gøres gældende mod kautionisten. Kautionisten kan have begrænset sin forpligtelse ved fx at sætte et beløbsmæssigt maksimum for, hvad han/hun kan komme til at betale, ligesom det kan være aftalt, at kautionisten i givet fald kun skal dække kreditors konstaterede tab i hovedforholdet, såkaldt tabskaution.

Ordet kaution kommer af latin cautio 'forsigtighed, sikkerhed', af cavere 'passe på, sikre'.

Set fra en kreditors side fungerer kaution som sikkerhed på linje med fx pantsætning af fast ejendom; sikkerhedens værdi afhænger af hhv. kautionistens fremtidige betalingsevne og pantets fremtidige værdi. I begge tilfælde er der tale om at reducere kreditors økonomiske risiko for, at hovedfordringen ikke bliver opfyldt. For kreditor kan en kaution være afgørende for kreditydelsen i hovedforholdet, fordi den økonomiske risiko af kreditor ellers vurderes som for høj. I praksis er pengeinstitutters lån til virksomheder, der drives i selskabsform, ofte betinget af, at selskabets ejer forpligter sig som kautionist.

Hvis skyldneren ikke opfylder hovedfordringen, er kautionistens betalingspligt i mangel af holdepunkt for andet betinget af, at skyldneren er ude af stand til at betale, og at dette konstateres ved resultatløs retsforfølgning, fx udlæg eller konkurs; det kaldes simpel kaution. Dette udgangspunkt kan fraviges ved aftale, og i pengeinstitutterne opereres der stort set altid med selvskyldnerkaution, hvorefter manglende betaling i hovedforholdet i sig selv er tilstrækkeligt til at udløse kautionistens betalingspligt.

Hvis kautionsfordringen bliver aktuel, og kreditor opnår dækning gennem betaling fra kautionisten, har denne normalt regres mod skyldneren, dvs. at kautionisten indtræder i kreditors krav.

Har flere påtaget sig kaution for hovedfordringen, såkaldt samkaution, hæfter de solidarisk i forhold til kreditor, "én for alle og alle for én". I det indbyrdes forhold mellem samkautionister er hæftelsen og dermed også regressen anpartsvis.

Se også bail om løsladelse mod kaution.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
06/01/2014
Mads L.
27/10/2009
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
PM-H
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki