mentalundersøgelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

mentalundersøgelse, mentalobservation, psykiatrisk undersøgelse, der foretages i strafferetsplejen, når der pga. sagens omstændigheder, fx en forbrydelses grovhed eller beskaffenhed, er grund til at formode, at en sigtets mentale tilstand afviger fra det normale på en sådan måde, at det kan være af betydning for sagens afgørelse.

Hvis den sigtede ikke samtykker i, at der kan foretages en mentalundersøgelse, eller sker undersøgelsen under en indlæggelse, kræves der ifølge Retsplejeloven § 809 en retskendelse.

Den undersøgende læge vil som oftest udtale sig om den sigtedes tilstand på det formodede gerningstidspunkt og på tidspunktet for undersøgelsen. Mentalerklæringens konklusion kan fx være, at en sigtet har været sindssyg på gerningstidspunktet, og den pågældende sindssygdoms beskaffenhed søges så vidt muligt beskrevet i erklæringen.

I erklæringen tages der også stilling til, om det ud fra lægelige og sikkerhedsmæssige betragtninger kan anbefales at anvende særforanstaltninger (se behandlingsdom), hvis den sigtede domfældes. Mange mentalerklæringer forelægges Retslægerådet til udtalelse, før de anvendes i retten.

Mentalundersøgelse foretages af en psykiatrisk speciallæge, der i Danmark ofte er tilknyttet Justitsministeriets retspsykiatriske klinik i København eller sygehusenes retspsykiatriske afdelinger.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
01/11/2010
maclampe
30/10/2010
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelige forfattere
JoernV
01/02/2009
RRos
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki