deponering

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

deponering, (af lat. deponere 'lægge ned, aflægge'), ved en aftale om deponering påtager depositaren sig at opbevare noget for deponenten. Formålet kan være udtømt med selve opbevaringen, fx ved møbelopbevaring, men kan også være deponentens opfyldelse af en forpligtelse, som det fx sker, når en køber af en fast ejendom deponerer købesummen hos sin advokat, indtil anmærkningsfrit skøde er tinglyst. I lejeaftaler indebærer et vilkår om deponering eller depositum, at lejeren stiller et beløb til sikkerhed for sine forpligtelser ved fraflytning.

En aftale om deponering vil oftest gå ud på, at det deponerede skal leveres tilbage, såkaldt depositum regulare. Er det deponerede en artsbestemt ydelse som fx korn eller penge, kan det dog være aftalt, at depositaren blot skal tilbagegive en tilsvarende ydelse, såkaldt depositum irregulare.

Hvis en kreditors forhold forhindrer en debitor i at opfylde sin betalingsforpligtelse på korrekt vis, giver Deponeringsloven debitor ret til for kreditors regning at deponere sin ydelse i Nationalbanken eller andet godkendt forvaringssted, hvorefter forpligtelsen anses for opfyldt.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Oprindelig forfatter
MBrA
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki