kreditor

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kreditor, part i et skyldforhold, der kan rette et krav mod en anden, dvs. har noget til gode. Angår kravet penge, kaldes kreditor pengekreditor, angår kravet ydelser af en anden art, fx en købers krav på en vare, kaldes han eller hun undertiden realkreditor.

I nogle låneforhold er kreditor anonymiseret i forhold til debitor. Det er fx tilfældet ved realkreditlån, hvor realkreditinstituttet opkræver afdrags- og rentebetalinger fra låntagerne og viderebetaler dem til obligationsejerne (kreditorerne). Kreditor kan sikre sig gennem pant eller kaution. Ved en eventuel konkurs eller likvidation vil kreditor da have en fortrinsret i forhold til de øvrige fordringshavere. Se også konvertering og kursgevinst og -tab.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelige forfattere
BGrS
31/01/2009
MBrA
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki