mortifikation

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

mortifikation, (af lat. mortificatio, af mortificare, af mors 'død', gen. mortis, og afledn. af facere 'gøre'), inden for juraen det forhold, at noget erklæres "dødt og magtesløst". Har fx en ejer af et pantebrev mistet det, kan han ved dom få pantebrevet mortificeret; mortifikationsdommen legitimerer ham til at inddrive fordringen, som om han endnu havde pantebrevet. Også rettigheder over fast ejendom, fx servitutter og brugsrettigheder, kan mortificeres; det kan blive aktuelt, hvis ejendommens ejer mener, at de pågældende rettigheder ikke længere består.

Inden for strafferetten tales der om mortifikation af ærekrænkelser, dvs. at retten i en injuriesag fastslår, at en ærekrænkende påstand er ubeføjet. Hvis A siger, at der cirkulerer et rygte om, at B har begået underslæb, skal A bevise, at B faktisk har begået underslæb; det er ikke nok at bevise, at der findes et rygte om det. A kan endvidere tilpligtes at betale omkostningerne ved offentliggørelse af mortifikationen.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelige forfattere
Greve
01/02/2009
HHVag
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki