Sø- og Handelsretten

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Bredgade i København, hvor Sø- og Handelsretten har til huse ved Kunstindustrimuseet.

Sø- og Handelsretten, domstol i København, oprettet ved lov i 1861, hvis kompetenceområde, efter Domstolsreformen er trådt i kraft, hovedsagelig er erhvervsrelaterede sager, navnlig internationale erhvervssager, og en række immaterialretlige sager; rettens kompetence i disse sager er ved reformen gjort landsdækkende. Sø- og Handelsretten behandler efter Domstolsreformen ikke længere straffesager, hvor kendskab til sø- og handelsretsforhold er af betydning, idet alle straffesager med virkning fra 1.1.2007 behandles ved byretten. Skifteafdelingen behandler fortsat sager vedrørende konkurs, anmeldt betalingsstandsning, tvangsakkord og gældssanering fra Storkøbenhavnsområdet.

Retten består af en præsident, to vicepræsidenter, to dommere samt et antal sagkyndige dommere. Retssagerne behandles som hovedregel af en juridisk dommer som retsformand og to eller fire sagkyndige som meddommere. De sagkyndige medlemmer beskikkes af præsidenten for Sø- og Handelsretten efter indstilling fra organisationer, som er godkendt hertil af justitsministeren.

Sø- og Handelsrettens afgørelser kan appelleres til Højesteret; afgørelser truffet af skifteafdelingen appelleres dog til Østre Landsret.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Bredgade i København, hvor Sø- og Handelsretten har til huse ved Kunstindustrimuseet.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
MHansen
26/08/2013
Redaktionen
19/08/2010
Oprindelige forfattere
JLu
02/02/2009
JSRoe
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki