byret

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

byret, almindelig dansk domstol i første instans. Alle civile sager anlægges som udgangspunkt ved byretten i første instans, og der er mulighed for kollegial behandling. Ved byretten behandles endvidere foged- og skiftesager. Tinglysningen for hele landet skal efter Domstolsreformen varetages af Tinglysningsretten i Hobro.

Efter Domstolsreformen skal alle straffesager fra 1.1.2008 anlægges ved byretten som første instans. Domsmænd medvirker i straffesager, hvor tiltalte nægter sig skyldig, og hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse. Nævninger medvirker i sager, hvor tiltalte har nægtet sig skyldig, og hvor der bliver spørgsmål om mindst fire års fængsel, samt i sager hvor der bliver spørgsmål om dom til anbringelse i institution eller dom til forvaring, og i sager om politiske lovovertrædelser.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Oprindelige forfattere
JSRoe
29/01/2009
Smith
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki