shareholder value

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

/files/25777/=ud_a_600274.mp3?revision=1

shareholder value, begreb, der udtrykker, at den vigtigste opgave for et selskab og dets ledelse er at skabe merværdi (value) for dets aktionærer (shareholders). Retsøkonomiske betragtninger understreger den såkaldte principal agent-teori, som er udtryk for, at aktionærerne som ejere af selskabet er "principalen", mens bestyrelse og direktion er deres "agent". Der er ikke enighed om, hvordan shareholder value nærmere skal defineres, ej heller beregningsmæssigt. Nogle fokuserer herved på market value added (MVA), dvs. egenkapitalens aktuelle markedsværdi fratrukket den af aktionærerne investerede kapital (således at nettobeløbet er udtryk for den skabte shareholder value). Andre fokuserer på economic value added (EVA), dvs. primært resultat efter skat fratrukket investeret kapital, ganget med vægtede kapitalomkostninger (WACC). Uanset definitionsforsøgene er kernen i begrebet fokuseringen på værdiskabelsen for ejerne. Tilsyneladende i modsætning hertil fremstår begrebet stakeholder value som et udtryk for, at et antal selskabsinteressenter (stakeholders i form af medarbejdere, leverandører, lokalsamfund, det offentlige etc.) alle har en eller anden interesse i selskabet. Skismaet mellem de to tænkemåder shareholder value og stakeholder value må dog ikke overbetones. I hvert fald i den praktiske selskabsretlige dagligdag opleves de næppe som et skisma, men som et kompromis.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
 ud_a_600274.mp3 (11.18 kB)

Ingen beskrivelse

Admin

02/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
EWer
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki